cách tắt hoạt đông messenger

Cách tắt hoạt động trên Messenger trong 1 nốt nhạc

Bạn muốn tắt hoạt động trên messenger để ẩn trạng thái hoạt động và không cho mọi người, hoặc không cho một hay một số người nào đó biết mình đang online. Ngay sau đây ibiettuot sẽ hướng dẫn bạn cách tắt hoạt đông messenger, tắt chấm xanh trên messenger nhanh và đơn giản nhất […]

Chuyển lên trên